About

date
Jul 1, 2021
slug
about
status
Published
tags
summary
type
Post
Column
Xin chào, mình là John Nguyen
(đây là nghệ danh mình chọn hồi 2014, lúc đó mình nghĩ đơn giản là mục đích dùng tên này để dễ tham gia các cộng đồng nước ngoài học hỏi kinh nghiệm mà thôi)
notion image
Source: befunky Cũng vì tham gia thảo luận nhiều nên anh em trong nghành biết với mình theo cái tên John Nguyen chuyên nghiên cứu bên mảng bán hàng Etsy. Hy vọng cái blog này sẽ đưa lại cho bạn nhiều góc nhìn giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu. Tựa sách mà của mình tự viết mà mình thấy tự hào nhất:
 

© YTuong.me 2021 - 2024