❎NHỮNG ĐIỀU TIÊU CỰC CẦN TRÁNH NẾU BẠN KHÔNG MUỐN GẶP THẤT BẠI❎

[MẸO GIÚP CỬA HÀNG CỦA BẠN ẤN TƯỢNG TRONG MẮT KHÁCH HÀNG]

[LÀM CÁCH NÀO ĐỂ NHỮNG SẢN PHẨM CỦA BẠN TRÊN ETSY LUÔN NẰM TOP ĐẦU LƯỢT TÌM KIẾM]

Giới thiệu hệ thống Fulfillment YTuong

"CHO KẸO HAY BỊ NGHẸO"

[NHỮNG HOT TREND NÀO ĐANG TRỞ NÊN RẦM RỘ TRONG TUẦN NÀY]

ĐỪNG ĐỂ MẤT TIỀN OAN TRÊN ETSY!!!

[HƯỚNG DẪN ĐỌC THÔNG SỐ TRÊN ETSY TOOL - YTUONG.ME]

🧢[NHỮNG CHIẾC MŨ ĐẦY CHÍNH TRỊ TRÊN ETSY]🧢

[HOT TREND NÀO SẼ ĐƯỢC GỌI TÊN TRÊN ETSY TRONG TUẦN NÀY]

Các mặt hàng bán chạy trên Etsy trong tuần qua (13/08/2022)

Làm gì khi bị report cửa hàng etsy?

Cầu thị và nhận lỗi sai có ích gì?

Hướng dẫn thỏa thuận với khách hàng

Sức khỏe của cửa hàng quan trọng như thế nào?

Phân biệt Help Request và Conversation, ý nghĩa như thế nào?

Làm thế nào để có một cuộc thảo luận thành công?

Hướng dẫn sử dụng Lightshot

Sử dụng google translate để hỗ trợ khách hàng

Tìm hiểu tâm lý khách hàng trên Etsy


© YTuong.me 2021 - 2022