Giới thiệu hệ thống Fulfillment YTuong

date
Sep 22, 2022
slug
gioi-thieu-he-thong-fulfillment-ytuong
status
Published
tags
Bán hàng Etsy
summary
Hệ thống YTuong hỗ trợ quản lý đơn hàng các cửa hàng Etsy tập trung
type
Post
Column
 
 
notion image

Lợi ích khi sử dụng hệ thống YTuong:

 • Được báo trending liên tục cho phía khách hàng nhằm gia tăng đơn hàng
 • Sử dụng hệ thống quản lý tập trung hoàn toàn miễn phí
 • Quản lý và phân quyền nhân viên trong team (designer / admin / fulfillemt team) một cách dễ dàng
 • Miễn Tax bên printify
 • Tất cả các cửa hàng sẽ được an toàn vì không bị link kết nối vào tài khoản
 • Nhận Code Premium Printify một tháng sau khi đẩy 10 đơn hàng qua printify thông qua YTuong (trị giá 30$)

Chuẩn bị trước

 • Nhắn tin cho John để xác nhận, sau đó kết nối một cửa hàng bị ít sale hoặc bị suppend vào trong tài khoản printify
 • Tiếp tục nhắn tin cho John hỗ trợ khai báo miễn thuế cho tài khoản printify
 • Sau đó YTuong sẽ tạo hệ thống fulfillment cho mọi người thông qua tài khoản đã được xác nhận
 
 
 

1️⃣ Tạo Token Printify

Nội dung:
 • Hướng dẫn tạo Token API PrintifyTắt chức năng tự động submit order bên Printify khi có đơn
 • Gửi Token cho Ytuong hoặc John để cài đặt vào hệ thống đẩy đơn
 
Ý nghĩa:
 • Token API Printify dùng để kết nối vào hệ thống đẩy đơn của YTuong, giúp cho anh em đẩy đơn hàng từ hệ thống quản lý order tập trung từ YTuong qua đơn vị sản xuất dễ dàng hơn
 • Chuyển chức năng Manual (automatically In 24 hours, Automatically In 1 hour) để đơn hàng Printify không bị tự động thanh toán khi mình chưa đồng ý
 
 

2️⃣ Tạo Token YTuong và cài đặt Extension Sync đơn hàng YTuong

Nội dung:
 • Gửi tải khoản Fulfillment YTuong cho khách hàng
 • Hướng dẫn khách tạo Token YTuong và cài đặt Sync đơn hàng
 
Ý nghĩa:
 • Token YTuong giúp kết nối với extension Sync nhằm mục đích đồng bộ đơn hàng về hệ thống YTuong
 
 

3️⃣ Hướng dẫn Sync cửa hàng / order và setup trạng thái cửa hàng

Nội dung:
 • Sync (đồng bộ) đơn hàng
 • Tìm hiểu và setup trạng thái cửa hàng
Lưu ý: Nên đồng bộ đơn của tháng hiện tại của cửa hàng, điều này sẽ giúp việc xử lý đơn hàng gọn hơn
Ý nghĩa trạng thái cửa hàng:
 • Active: Cửa hàng có sẵn trong kho của team và có thể đem ra bán hàng
 • Avtive Order: Cửa hàng đang hoạt động, có thể đẩy đơn hàng qua các đơn vị fulfillment
 • Pending: Cửa hàng đang ở trạng thái dừng tạm thời
 • Suspended: Cửa hàng đã bị sus
 • Deactive: Cửa hàng không đăng nhập vào etsy được nữa
 
 

4️⃣ Quản lý đơn hàng tập trung trên hệ thống

 
 

5️⃣ Đẩy đơn hàng qua printify

Nội dung:
 • Hướng dẫn Giao tiếp trao đổi công việc giữa các thành viên dựa vào hệ thống note
 • Lưu ý về kích thước thiết kế, màu thiết kế
 • Hướng dẫn đẩy đơn hàng qua printify
 • Lưu ý về đơn hàng Personalization / Custom / Request riêng của khách
 • Kiểm tra đơn hàng sau khi đẩy đơn xong (màu design, địa chỉ khách, varient của sản phẩm lúc đẩy qua, yêu cầu của khách “nếu có”
 
 
 
 
 

© YTuong.me 2021 - 2024