Bạn có đang gặp rắc rối với add tracking?

date
Dec 10, 2022
slug
ban-co-dang-gap-rac-roi-voi-add-tracking
status
Published
tags
Bán hàng Etsy
summary
type
Post
Column

Bạn có đang gặp rắc rối với add tracking?

Etsy cho phép bạn 3 ngày sửa đổi thông tin tracking hoặc đơn vị vận chuyển.

Kiểm tra phần Edit tracking

  • Vào mục Orders & Shipping chọn Edit tracking bạn chỉ cần chỉnh sửa và up phần tracking đã quên vào.
  • Nếu không bạn có thể vào phần Add a package như một cách mà bạn up tracking.

Nếu hơn thời gian 3 ngày Etsy cho phép sửa đổi thông tin.

  • Bạn có thể nhắn tin cho khách hàng và gửi thông tin tracking đến họ.
Lưu ý: Đối với tài khoản mới nếu không có tracking sẽ bị hold order đến khi có tracking.
  • Ngoài ra, bạn có thể dùng thêm một thủ thuật nhỏ là add thêm một tracking cho đơn hàng đó tiếp.
notion image

© YTuong.me 2021 - 2023