Nghiên cứu thị trường ngách có bán tốt hay không?

date
May 12, 2023
slug
nghien-cuu-thi-truong-ngach-co-ban-tot-khong
status
Published
tags
Bán hàng Etsy
summary
Đánh giá trị thường ngách có bán tốt hay không trước khi tham gia
type
Post
Column
Nhận thấy vẫn còn câu hỏi đánh giá thị trường có tốt hay không? Mình có thể tham gia vào thị trường đó hay không?Câu trả lời là: Bạn hãy tìm hiểu xem thị trường đó có nhu cầu/ volumn lớn hay không?
Mình thường đánh giá một thị trường ngách (có thể hiểu là một keyword / niche) bán tốt hay không dựa vào số lượng đơn hàng của một cửa hàng đó.Dưới đây là 2 tiêu chí đánh giá:
  • Những cửa hàng trong thị trường ngách mình đang và chuẩn bị nghiên cứu có volumn sold bán ra hàng ngày cao
  • Những cửa hàng có số lượng review tương đối nhỏ trong tiêu chí của mình
Bỏ qua doanh số họ kiếm được bao nhiêu revenue trong listing đó, bạn hãy tập trung vào tìm hiểu xem họ bán được bao nhiêu sold.Mình dùng cấu trúc "hey" được thêm vào phía trước domain của etsy. Ví dụ: heyetsy . com/shop/xxx Giả sử mình đang cần đánh giá sản phẩm trong khoảng review <500 trên 1 cửa hàng. (đây là khoảng cá nhân mình có thể bắt đầu với cửa hàng mới mà mình có thể cạnh tranh được)
notion image
Nếu thị trường ngách đó có hơn 80% các của hàng trên Top đều nằm ngoài tiêu chí của mình, thì mình sẽ bỏ qua. Mình biết rằng mình tham vào vào thị trường đó sẽ rất khó rank.Khi mình xem thấy tầm 10-20 shop trong khoảng sold mà mình chấp nhận được thì mình bắt đầu tham gia vào thị trường. Chỉ xem những cửa hàng TOP trong ngách mình nghiên cứu Thị trường an toàn (hình 1): Khi mình thấy dạng biều đồ này xuất hiện nhiều, mình biết rằng volumn thịt trường tương đối ổn định, mình có cơ hội cao trong thị trường, nhưng sự kỳ vọng của mình sẽ nằm ở con số trung bình đường line màu đỏ mà mình kẻ.
notion image
Thị trường biến động (hình 2): Khi mình thấy dạng biểu đồ có đường kẻ trung bình mà mình vẽ trước đó tự nhiên tăng trưởng, mình biết rằng trong thị trường này đang có cơ hội cao, sự kỳ vọng của mình tăng từ x2 x3 lần lượng sold, vì lượng sold gia tăng gấp 2 3 lần. Nếu mình tham gia cơ hội mình sẽ cao sẽ dễ ra sold
notion image
Thị trường biến động giảm (hình 3): Khi mình thấy xu hướng sold đa số các cửa hàng trong ngách giảm, mình sẽ cân nhắc trước khi tham gia, vì chắc chắn khi tham gia vào mình cũng sẽ không đạt được điểm kỳ vọng mà mình muốnVì thế trước khi tham gia một thị trường ngách (sản phẩm ngách , keyword ngách).
notion image
Mình thường phân tích khả năng bán của ngách đó trước khi tham gia, điều này đảm bào rằng mình sẽ có cơ hội đạt được mục đích ra sold cao hơn.

© YTuong.me 2021 - 2024