Cầu thị và nhận lỗi sai có ích gì?

date
Jan 13, 2022
slug
cau-thi-va-nhan-loi-sai-co-ich-gi
status
Published
tags
Bán hàng Etsy
summary
Lợi ích của cầu thị
type
Post
Column
Phạm vi bài viết này mình sẽ chỉ để cập tới những dự á mà mình đang làm, mình chia sẻ góc nhìn tại sao nó có ích cho cả bạn và mình.

Cầu thị là gì? Tại sao chúng ta nên cầu thị?

Nói một cách dễ hiểu nhật thì cầu thị là một trạng thái cảm xúc tiếp nhận vấn đề, sự vật hiện tượng một cách thụ động, cho dù đúng hoặc sai, lúc mình vui vẻ hoặc lúc mình khó chịu. Chúng ta vẫn tiếp nhận vấn đề và ngưng xử lý trong một khoảng thời gian đủ dài.
Đối với mình là như vậy, còn bạn thì sao?
Trong một câu chuyện giữa 2 người A và người B.
Người A nghĩ rằng suy nghĩ của người A là đúng nhất, cách làm của người B là sai, người A liền nói rằng người B làm như vậy là không được, cách của B phải làm như vầy mới đúng. Người B cảm thấy khó chịu, liền phản ứng lại bằng những quan điểm mà người B cho rằng người A sai.
Cuối cùng cả hai người đều khó chịu, không ai chịu ai, dự án tan tành, cuộc thảo luận đi vào ngõ cụt vì A nghĩ rằng A luôn đúng, B nghĩ rằng B cũng đúng luôn, chỉ có A là sai thôi.
Nhưng trong mẩu chuyện trên chẳng ai đúng ai sai cả, mọi thứ đều mang tính chất tương đối.
Đối với bạn A thì trong tình huống bạn xuất phát điểm khác B bạn sẽ nghĩ cách làm của mình là đúng nhất, còn đối với B thì xuất phát điểm về nhận định xã hội khác, B cũng có quan điểm cho riêng mình.
Nếu cả hai cùng nhường nhau một tẹo, khoan nói ai đúng ai sai, tiếp nhận ý kiến rồi phân tích một thời gian dài, sau đó quay lại trao đổi tiếp thì mọi thứ có vẻ dễ thở hơn rất nhiều. Ở đây mình nói tới đó là lý do tại sao chúng ta nên cầu thị.
💡
Cầu thị tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho toàn đội nhóm của bạn
Vậy nên mình mong khi bạn đọc bài viết này bạn sẽ mở lòng hơn, dù biết rằng bạn vẫn đúng, nhưng hãy xem thử cộng sự của bạn đang muốn truyền đạt điều gì trước, sau đó phân tích vấn đề, mà nếu khó chịu quá thì bạn đừng cố tỏ ra là mình tốt hơn. Cứ tiếp nhận đi đã, mục tiêu là cả đội nhóm cùng đi lên, bản thân bạn cũng được trau truốt là người cầu thị nếu được cấp trên nhìn nhận là người tiếp nhận vấn đề tốt theo hướng tích cực.
Việc này sẽ giúp cho cả hai phía dễ dàng nắm được thông tin của nhau.
Về bản chất thì bản thân mình mỗi khi như vậy mình hiểu rõ tính cách của người cộng sự mình hơn từ đó mình đáp ứng nhu cầu nguyện vọng hoặc phát triển năng lực họ tốt hơn.
Bài viết này mình chỉ muốn nhắn nhủ vậy thôi mong rằng chúng ta sẽ có một góc nhìn tích cực để nhìn nhận mọi khía cạnh vấn đề, cùng nhau phát triển dự án 🥰
 

© YTuong.me 2021 - 2024