Danh sách màu sắc khi khách hàng hỏi

date
Dec 26, 2021
slug
danh-sach-mau-sac-ban-nen-tham-khao-khi-khach-hang-hoi
status
Published
tags
Bán hàng Etsy
summary
Đây là danh sách màu sắc sample để tư vấn cho khách (nếu họ hỏi)
type
Page
Column
Nếu một ngày nào đó bạn bị khách hàng hỏi rằng: “Bạn có hình chụp ảnh thực tế màu xxx nào đó không?” thì danh sách màu sắc phía dưới đây sẽ là thư viện mà bạn cần để gửi cho khách dễ hình dung màu sản phẩm sẽ trông như thế nào?
Đây là toàn bộ những hình ảnh sample hình chụp thực tế được lấy từ khu vực feedback của khách hàng mà bên mình đã chứng thực và tổng hợp từ nhiều nơi. Thư viện hình ảnh màu thực tế để tham khảo: http://134.209.66.213/index.php/s/439t52ELebToHZR
💡
Bạn nên bookmark đường link thư viện trên lại ở đâu đó trên máy tính của bạn, sẽ rất tiện cho công việc
Lưu ý: Bạn hãy gửi cho mỗi khách một link ảnh mẫu nếu khách yêu cầu xem màu sản phẩm thực tế (thông qua website https://imgur.com/upload ) để hạn chế việc etsy phát hiện bạn chứa nhiều tài khoản, điều này mình có đề cập trong bài “Sức khỏe của cửa hàng quan trọng như thế nào?”
Ví dụ một tình huống khách hỏi màu sản phẩm (Ash):
Khách hỏi: Hi Do you have actual Ash color? I want to see before buying this product, I bought it for my niece.” Người chăm sóc khách hàng trả lời: “You can refer to the actual product color, the Ash color will look like the picture below: https://imgur.com/VyIVIfS
Thư viện trên thích hợp cho bạn nào làm việc bên đội fulfillment hoặc chăm sóc khách hàng, tiện tra cứu đối chiếu đơn hàng.

© YTuong.me 2021 - 2024