4. Theo chân đối thủ hiệu quả

date
Aug 11, 2021
slug
follow-cua-hang-doi-thu
status
Published
tags
Bán hàng Etsy
summary
type
Page
Column
💡
Chuẩn bị: Danh sách cửa hàng mà mình muốn Follow trước, những cửa hàng mà mình muốn nghiên cứu đào sâu hơn về kế hoạch marketing của họ.
Bước 1: Truy cập vào khu vực quản lý danh sách shop tại https://etsy.ytuong.me/etsy-follow-shops
Bước 2: Tại khu vực này bạn hãy tìm kiếm nút Create New Shop
Bước 3: Tại đó bạn sẽ thấy một khu vực cho phép nhập danh sách tên shop theo dòng, sau khi điền tên shop muốn Follow thì ấn Save để hệ thống đưa vào danh sách theo Follow.
Lưu ý: Số lượng shop được Add vào hệ thống Follow sẽ bị giới hạn theo Plan mà bạn đã đăng ký trước đó.
Bước 4: Lúc này trong màn hình quản lý danh sách shop, bạn sẽ thấy danh sách được tải vào màn hình quản lý. Thời gian delay khoảng tầm 1 ngày để mọi thông số chính xác.
 
notion image
 
Giải nghĩa từng khu vực được đánh dấu theo số:
  1. Hiển thị tên của shop
  1. Hiển thị tuổi đời của shop
  1. Hiển thị thời gian cập nhật của shop, bất kỳ một cập nhật nào trong shop như thay đổi listing, thông tin shop,.... sẽ cho mình biết được shop này đang có thay đổi nào đó.
  1. Số lượng listing đang có của Shop
  1. Tổng số Favorite của Shop
  1. Tổng số sold của Shop
  1. Daily sold là số sold thay đổi mỗi ngày được dựa vào tính toán từ hệ thống từ ngày hôm trước tới ngày hôm sau.
  1. Thời điểm mà hệ thống cập nhật Shop
notion image
 
💡
Tips: Hãy sử dụng tính năng này kết hợp với việc xem thông số từ Extension trả về trong cửa hàng mà mình Follow, việc dự đoán sản phẩm bán tốt sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

© YTuong.me 2021 - 2024