Làm gì khi bị report cửa hàng etsy?

date
Jan 26, 2022
slug
lam-gi-khi-bi-report-cua-hang-etsy
status
Published
tags
Bán hàng Etsy
summary
Cách giải quyết khi bị gửi bá cáo
type
Post
Column
Trong quá trình tìm kiếm ý tưởng chắc chắn bạn sẽ gặp tình huống có ai đó vào báo cáo tài khoản của bạn.
Nhẹ thì bị nhắc nhở, nói chuyện tình cảm. Nặng hơn thì cho lên phường luôn 😢 (ý mình là report thẳng lên hệ thống etsy)
 
Lúc đó thì ôi thôi khó mà có cơ hội sửa lỗi.
Cửa hàng chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ bị khóa vĩnh viễn.
 
Design gốc
notion image
 
Design mình dùng trên cửa hàng
notion image
Và có người tới báo cáo mình rằng mình lấy một phần thiết kế là của họ để sử dụng cho thiết kế mình
notion image
 
Ngay sau đó mình xác thực thông tin họ nói có đúng là một phần thiết kế của họ không? và sau đó xác nhận xóa thiết kế vì thông tin chính xác, kèm một lời xin lỗi gửi tới họ.
 
Câu chuyện mình muốn truyền tải ở đây là chúng ta đều bán hàng, đều cạnh tranh lẫn nhau. Ở ngoài kia sẽ có rất nhiều sản phẩm giống nhau, tuy nhiên nếu vì một vi phạm nào đó chủ sở hữu liên lạc với bạn, hoặc có ai đó yêu cầu bạn gỡ sản phẩm xuống thì mình nên cân nhắc bỏ sản phẩm đó khỏi cửa hàng.
Vì cố gắng cương quyết tới cùng thì chúng ta sẽ là người thiệt thòi, cả bạn và họ luôn. Mình nghĩ không đáng, bán hàng sẽ có cạnh tranh, nhưng chúng ta còn rất nhiều sản phẩm ở bên ngoài thị trường. Cơ hội còn nhiều!

© YTuong.me 2021 - 2024