5. Sort và Filter danh sách sản phẩm tiềm năng

date
Aug 11, 2021
slug
sort-filter-danh-sach-san-pham-tiem-nang
status
Published
tags
Bán hàng Etsy
summary
type
Page
Column
Đây là chức năng cho phép lưu trữ tạm thời toàn bộ những sản phẩm tiềm năng mà bạn từng lướt qua.
Dữ liệu này được lưu trữ trong lịch sử của trình duyệt.
Chức năng này cực kỳ mạnh, nó sẽ cho phép bạn sắp xếp sản phẩm tiềm năng (sản phẩm bị highlight) theo giá trị giảm dần theo:
  • Daily View (lượt xem hằng ngày)
  • Total View (tổng số lượt xem)
  • Favorites (số lượt thích sản phẩm)
  • Created Day (ngày tạo gần nhất)
  • Updated Day (ngày cập nhật gần nhất)
Bạn cũng có thể tìm kiếm theo từ khóa nếu muốn nghiên cứu sâu một thứ gì đó.
 
💡
Bạn hãy xóa lịch sử trong lịch sử của extension thường xuyên để dữ liệu lúc nào cũng là mới nhất nhé!

© YTuong.me 2021 - 2024