3. Sử dụng Highlight tìm sản phẩm tiềm năng

date
Aug 11, 2021
slug
su-dung-hightlight-tim-san-pham-tiem-nang
status
Published
tags
Bán hàng Etsy
summary
type
Page
Column
Ngày cập nhật: 11/8/2021
Tính năng highlight sản phẩm của extension sẽ giúp bạn nhanh chóng phát hiện ra sản phẩm tiềm năng nhất trong một rừng kết quả trả về từ Market Etsy. Thật dễ dàng!

Tips bán được nhiều sale hơn

  • Hãy để ý Created Day của sản phẩm càng gần hiện tại càng tốt
  • Lượt Views quyết định traffic phải cao
  • Ưu tiên lượt Favoriers nhưng không có cũng không sao
  • Chỉ số Daily views cực kỳ quan trọng, nó xác định được tỉ lệ search
  • Thời điểm cập nhật listing / Renew lisiting được thể hiện qua Updated Day
  • Hãy tham khảo Tags của những listing bán tốt
  • Chú ý phần Categories để listing có traffic nhiều nhất
notion image
 
 
Mình đặt giả thiết để cài đặt thông số trong Extension (click vào dòng phía dưới để xem câu trả lời):
Mình muốn biết sản phẩm tiềm năng của sản phẩm 3D trên Etsy?
Mình sẽ cài đặt trong Extension Created Day là 90Daily View là 5.
Giải nghĩa: Trong quá trình bạn tìm kiếm sản phẩm trên Etsy, những sản phẩm nào có Created Day ≤ 90Daily View ≥ 5 thì nó sẽ bị bôi màu đỏ
Mình muốn biết sản phẩm tiềm năng của áo 2D?
Mình sẽ cài đặt trong Extension Created Day là 90Daily View là 10.
Giải nghĩa: Trong quá trình bạn tìm kiếm sản phẩm trên Etsy, những sản phẩm nào có Created Day ≤ 90Daily View ≥ 10 thì nó sẽ bị bôi màu đỏ
Mỗi một categories / niche mà bạn xem ở trên Etsy sẽ có một thông số khác nhau, khi bạn dùng một thời gian bạn sẽ biết ngách bạn bán sẽ có chỉ số nào là phù hợp.
Nếu mình bán sản phẩm 3D thì chỉ số để mình đánh giá đó là sản phẩm tiềm năng sẽ thấp hơn nhiều so với những sản phẩm 2D.
💡
Những sản phẩm có Daily view càng cao hoặc Favorites càng nhiều và Created Day (ngày tạo listing) càng nhỏ thì đó là sản phẩm tiềm năng
 
 
Ngoài ra bạn còn có thể chủ động ẩn hiển thông tin Tag, categories của listing theo ý muốn nữa
notion image
notion image
 

© YTuong.me 2021 - 2024