2. Tạo Licence Code cho Extension

date
Aug 11, 2021
slug
tao-licence-code-cho-extension
status
Published
tags
Bán hàng Etsy
summary
type
Page
Column
Sau khi bạn thực hiện thanh toán tại hướng dẫn link phía dưới:
(Nếu bạn đã đăng ký dùng thử thì bỏ qua đoạn thanh toán phía trên)
Bước 1: Cài đặt Extension Super Spy Ytuong.me cho trình duyệt Chrome
Bước 2: Bạn hãy tạo một Licence Code cho riêng bạn (với tên bất kỳ) tại khu vực Dashbroad của etsy.ytuong.me
notion image
💡
Lưu ý: Licence Code chỉ được tạo một lần duy nhất, trong trường hợp bạn quên hoặc vì một lý do nào đó, hãy xóa Licence Code trước đó đi và tạo lại cái mới
Bước 3: Copy Licence Code mà hệ thống vừa tạo ngẫu nhiên, sau đó cài đặt Licence Code đó vào Extension.
notion image
notion image
Bước 4: Lúc này bạn hãy vào etsy.com, tìm kiếm một thứ gì đó và hưởng thụ thành quả 🤩 🥳

© YTuong.me 2021 - 2024